MGDK w Działoszynie

O Nas

MGDK w Działoszynie

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie został utworzony 31 lipca 1991 roku na podstawie Uchwały nr X/89/91 Rady Gminy. Zadaniem statutowym MGDK, od początku istnienia, była organizacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna, kształtowanie wrażliwości estetycznej w środowisku, jak również inspirowanie własnej twórczości uczestników zajęć. Jak wynika z powyższego, MGDK, jako placówka upowszechniania kultury, działa już na terenie miasta i gminy od ponad 20 lat. W tym okresie swojej działalności MGDK zanotował wiele sukcesów o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym. Wypracowano też sporo różnorodnych formy pracy, które na stałe weszły do harmonogramu cyklicznych imprez kulturalnych, organizowanych na naszym terenie.

Miejsko-Gminny Dom Kultury w Działoszynie jest od 1 stycznia 2012 roku samorządową instytucją kultury, powołaną uchwałą Nr XXV/131/11 Rady Miejskiej z dnia 30.12.2011 r. Zakres i cele działania przekształconej placówki określa statut MGDK, nadany mu przez Radę Miejską. Przekształcenie MGDK w samorządową instytucję kultury, zgodnie z przepisami, pozwala na znaczną samodzielność placówki, wprowadzenie dodatkowych form pracy z młodzieżą jak i dorosłymi oraz na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Godziny pracy MGDK w Działoszynie


Poniedziałek   07.00 – 20.00
Wtorek              07.00 – 18.00
Środa                07.00 – 20.00
Czwartek          07.00 – 19.00
Piątek               07.00 – 18.00
Sobota, Niedziela          wg potrzeb